Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu zmiany Ustawy o transporcie kolejowym (UC 40)

Filar techniczny IV pakietu kolejowego  niesie ze sobą bardzo istotne zmiany   w zakresie przepisów o interoperacyjnosci i bezpieczeństwie w krajach UE.  Implementacja  dyrektyw wchodzących w skład  tego pakietu przewidziana na czerwiec 2019 roku została  na wniosek  Polski przedłużona  dla nas o rok  a nastepnie  w wyniku  decyzji Rady UE  związanej z epideniamią COVOD19  zmieniono  ostetczny termin transpozycji na 31 października 2020 r.  MI  przygotowało  projekt  zmiany  Ustawy o transporcie kolejowym  zawierajacy   zapisy implementacyjne  i przekazało do  konsultacji   srodowiska transportu kolejowego na poczatku lipca 2020 r. Jest to bardzo istotny pakiet zmian   Wprowadza wiele  zapisów zmieniających  zasady, procedury  i sposób postepowania  w zasadzie wszelkich podmiotów  aktywnych na rynku kolejowym od producentów i wykonawców inwestycji przez zarządców infrastruktury kolejowej aż do przewoźników, ECMów i innych  instytucji związanych z branżą. Wdraża  wynikające z przepisów unijnych zmiany w  nadzorze  dotyczące kompetencji i współpracy UTK oraz  EUAR a także niektóre zasady  związane ze zdarzeniami kolejowymi.  RBF  przygotowało uwagi do tego projektu  w ramach konsultacji mając na względzie  zarówno   odniesienie   merytoryczne jak i  kwestie legislacyjne. 

Nasze uwagi  można znależć   TUTAJ: 2020-08-07_153814

Projekt   dostępny pod adresem : https://legislacja.gov.pl/projekt/12336306/katalog/12702412#12702412

Facebook
Twitter
LinkedIn