Szukaj
Close this search box.

Media

Publikacje przygotowane przez RBF zamieszczane są w prasie ogólnopolskiej i eksponowane przez ekspertów RBF w programach radiowych i telewizyjnych. Publikowane są także na stronie RBF, branżowym miesięczniku “Rynek Kolejowy” oraz na portalach branżowych:

RYNEK KOLEJOWY
jest największy portalem branży kolejowej w Polsce i Europie. Przedstawia kolej jako ważny element polskiej gospodarki.Informuje o bieżących wydarzeniach w branży, porusza tematy dotyczące przewozów towarowych i pasażerskich, dworców, linii kolejowych, taboru i infrastruktury kolejowej.

TRANSPORT PUBLICZNY
to portal poświęcony komunikacji i zmianom zachodzącym w przestrzeni miejskiej. Na stronie publikowane są informacje o rozwoju nowoczesnego transportu publicznego w Polsce.

RYNEK INFRASTRUKTURY
jest źródłem informacji o kluczowych elementach polskiej gospodarki, w tym także o infrastrukturze kolejowej. Publikowane są tam także liczne komentarze eksperckie, analizy i opinie. Portal pojmuje infrastrukturę jako współzależność wszystkich uczestników tego sektora gospodarki: infrastruktury kolejowej i drogowej, dostawców energii i wykonawców robót w infrastrukturze, operatorów telekomunikacyjnych i przewoźników pasażerskich. Ta współzależność buduje wartość w postaci synergii, którą portal przedstawia i analizuje.

RYNEK LOTNICZY
to nowy portal Zespołu Doradców Gospodarczych TOR poświęcony branży lotniczej. Piszemy o lotniskach, przewoźnikach lotniczych, producentach samolotów, przemyśle oraz otoczeniu prawnym rynku lotniczego. W kontekście powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego portal porusza m.in. kwestię współpracy branży lotniczej i kolejowej.