Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu rozporzadzenia w sprawie PTZ

Od poczatku 2020 roku   procedowany jest  projekt  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym .   

Aktualnie  ministerstwo przygotowało kolejną wersję   tego projektu, który stanowi  swoista “mapę drogową”  dla organizacji transportu zbiorowego w  zakresie  rozwoju połaczeń   dla przewozów pasażerskich koleją.

RBF  przesłał  uwagi  do projektu   juz w marcu, jednak  prace nad  rozporzadzeniem  trwały dalej i  w lipcu  przekazano  nową zmienioną i uzupełnioną wersję tego  ważnego aktu.

Aktualnie odnosimy się do nowego projektu  przedmiotowego Rozporządzenia.  prezentując uwagi w  dwóch częściach. W części I zostały omówione i odpowiednio skomentowane istotne zmiany  w Planie.  W części II  zamieszczamy opinię będącą  powtórzeniem projektu opinii sporządzonego w marcu 2020 do poprzedniej wersji projektu Planu Krajowego z wprowadzeniem niezbędnych zmian.

 

Pełny tekst ( uwaga ! : obszerny materiał  – 30 stron)  uwag RBF do  projektu  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym   mozna  znależć tutaj  opinia RBF do planu zrównowazonego rozwoju pzt sierpien 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn