Szukaj
Close this search box.

Współpraca

KOMPETENZNETZ RAIL BERLIN - BRANDENBURG GMBH

Podczas II edycji polsko – niemieckiej konferencji, którą Railway Business Forum zorganizowało 19.09.2016r. w przeddzień otwarcia targów Innotrans w Berlinie, w celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy KNRBB (KompetenznetzRail Berlin-Brandenburg GmbH) i RBF, zostało podpisane porozumienie. Umowa dotyczy inicjowania, wspomagania i realizacji kooperacji, przedsięwzięć i projektów w obszarze kolejnictwa i techniki kolejowej pomiędzy Polską a Niemcami a także organizacji wspólnych konferencji, działań itp.

Pełna treść porozumienia 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dnia 10 stycznia 2012 w Pałacu Prymasowskim została uroczyście podpisana umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Transportu Kolejowego a Forum Kolejowym Railway Business Forum.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zamierzają ściśle współpracować w zakresie wymiany informacji o sprawach związanych z rynkiem kolejowym, bezpieczeństwem kolejowym, stosunkami pomiędzy zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi a także w ramach upowszechniania wiedzy o uregulowaniach związanych z funkcjonowaniem kolei, i jej interoperacyjnością.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEROPERACYJNOŚCI I ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO W POLSCE

Umowa z 15 października 2009 roku mówi o deklaracji współdziałania i koordynacji przedsięwzięć informacyjnych, organizowania cyklicznych spotkań dla określenia spójnego stanowiska w kwestiach dotyczących problemów transportu szynowego oraz wzajemnego informowania o sprawach systemów oceny zgodności, tworzenia i wdrażania TSI i certyfikacji.

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Umowa z 8 października 2009 roku przewiduje prowadzenie współpracy pomiędzy TDT i RBF w ramach wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych, w szczególności systemów oceny zgodności, przewozu towarów niebezpiecznych , certyfikacji, homologacji itp. Planowane są także wspólnie organizowane konferencje, szkolenia i kursy.

PRO KOLEJ

RBF   i Fundacja ProKolej  podpisały umowe o wspołpracy w grudniu 2018 r. umowe o wspołpracy  dotyczacej innowacyjnego i efektywnego systemu szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego.

ZSPK

RBF  i  Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisali w czerwcu 2018 roku porozumienie o współpracy.