Szukaj
Close this search box.

Kolejne ważne wspólne stanowisko organizacji kolejowych

Organizacje branżowe wspierające rozwój transportu kolejowego:  Forum Kolejowe – Railway Business Forum;  Fundacja ProKolej,  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego;  Klaster „Forum na Rzesz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” ;  Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i  Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych zajeło stanowisko w sprawie  wsdparcia  kolei w UE  poprzez obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej.

Działania w tym zakresie  powinny zostac wzmocnione , co zauwazyła Komisja Europejska  formułując inicjatywę legislacyjną (nr COM(2020) 260 final), mającą na celu ochronę rynku kolejowego dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii COVID19, w zakresie wsparcia tegoż rynku za pomocą mechanizmu obniżki kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Chodzi tu przede wszystkim o  mozliwośc  rezygnacji zarządców infrastruktury kolejowej z tzw. markup-ów  czyli  marzy  doliczanej do kosztów  bezposrednich  naliczanych z tytułu  eksploatacji infrastruktury  udostepnianej   przewoznikom.

Polskie organizacje kolejowe   w pełni popieraja te  inicjatywę czemu dały wyraz we wspólnym stanowisku z 6 lipca 2020 r.   Pełny tekst  stanowiska  ponizej :

stanowisko branży w sprawie rozporządzenia PE dot COVID

Facebook
Twitter
LinkedIn