Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu zmiany Ustawy o transporcie kolejowym (UC 40)

Filar techniczny IV pakietu kolejowego  niesie ze sobą bardzo istotne zmiany   w zakresie przepisów o interoperacyjnosci i bezpieczeństwie w krajach UE.  Implementacja  dyrektyw wchodzących w skład  tego pakietu przewidziana na czerwiec 2019 roku została  na wniosek  Polski przedłużona  dla nas o rok  a nastepnie  w wyniku  decyzji Rady UE  związanej z epideniamią COVOD19  zmieniono  ostetczny […]