Misją Railway Business Forum (RBF)
jest walka o zrównoważony rozwój transportu w Polsce
z możliwie jak największym udziałem kolei.

Naszymi celami są:

propagowanie nowych inwestycji

diagnozowanie problemów branży i tworzenie rekomendacji

praca na rzecz równego traktowania kolei z innymi środkami transportu

monitorowanie otoczenia branży kolejowej w zakresie nowych ustaw i przepisów

integracja środowiska branży kolejowej

tworzenie racjonalnego prawa

promocja kolei jako pewnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu

RBF – Głos branży kolejowej

 

 

Railway Business Forum jest związkiem pracodawców działającym na rzecz integracji środowiska kolejowego. Jesteśmy najbardziej wpływową polską organizacją kolejową, reprezentującą interesy przedsiębiorstw i spółek kolejowych w relacjach ze związkami zawodowymi pracownikami, organami władzy i administracji państwowej oraz europejskiej. Przez lata działalności udało nam się stworzyć szerokie lobby, które wpływa na rozwój rynku, propagowanie nowych inwestycji i podejmowanie decyzji przyjaznych dla branży transportu szynowego.

Skupiamy około 100 firm. Nasz przedstawiciel zasiada w Radzie Ekspertów powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, bierzemy udział w pracach Forum Inwestycyjnego przy PKP PLK, w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Infrastruktury a także w konsultacjach społecznych.

Przygotowujemy analizy i raporty dotyczące sytuacji polskiego kolejnictwa a od roku 2010 regularnie wydajemy również „Białe Księgi” poświęcone wybranym segmentom działalności kolei. Zabieramy głos w sprawach istotnych dla naszych członków. Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla branży kolejowej w Polsce. Dbamy o wizerunek kolei w mediach, organizujemy debaty, panele dyskusyjne i konferencje.