Szukaj
Close this search box.

Jak działamy?

Railway Business Forum w liczbach

zrzeszonych firm
0
KONFERENCJI PRZY WSPÓŁUDZIALE RBF​
0
OPINII, INTERWENCJI, STANOWISK​
0 +
SPOTKAŃ CZŁONKÓW​
0
WYSTĘPÓW W OGÓLNOPOLSKICH MEDIACH ​
0
CEL - ROZWÓJ POLSKIEJ KOLEI​
0

UCHWALAMY I ROZPOWSZECHNIAMY APELE, LISTY OTWARTE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, OPINIE

Zabieramy głos we wszystkich ważnych dla sektora transportu szynowego sprawach, kierując swoje wystąpienia, listy otwarte i stanowiska do Rządu, Ministra Budownictwa i Infrastruktury, UTK i innych zainteresowanych instytucji.

WYSTĘPUJEMY W MEDIACH

Publikacje przygotowane przez RBF zamieszczane są w prasie ogólnopolskiej i eksponowane przez ekspertów RBF w programach radiowych i telewizyjnych. Publikowane są także na portalu internetowym „Rynek Kolejowy” i w witrynie RBF oraz w branżowym miesięczniku “Rynek Kolejowy”.

UCZESTNICZYMY W PRACACH RZĄDU I SEJMU, KONSULTUJEMY PROJEKTY PRZEPISÓW PRAWA

Przedstawiciele RBF biorą udział w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji infrastruktury, z prawem zabierania głosu i zgłaszania uwag oraz poprawek do ustaw a także w pracach Forum Inwestycyjnego przy PKP PLK. Przewodniczący RBF jest członkiem powołanej przez Ministra Infrastruktury Rady Ekspertów oraz  Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Bierzemy także regularnie udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian przepisów związanych z branżą transportu szynowego.

PRZYGOTOWUJEMY ANALIZY, RAPORTY

Inicjujemy i finansujemy projekty polegające na analizie sytuacji polskiego kolejnictwa i jego podsystemów. W roku 2010 wydaliśmy raport “Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa”. Regularnie publikujemy kolejne raporty dotyczące poszczególnych sektorów, takich jak energetyka kolejowa, informatyka, dworce, tabor itp. Przedmiotem analiz są także zagadnienia interoperacyjności i systemu oceny zgodności wraz z procedurami, które zostają wdrażane w ramach interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej.

ORGANIZUJEMY DEBATY, PANELE DYSKUSYJNE, KONFERENCJE

Organizujemy i współorganizujemy wiele konferencji, debat i spotkań z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.
Patronaty

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA CZŁONKÓW RBF

Organizujemy dla naszych członków spotkania biznesowe: w latach nieparzystych spotkania w przeddzień targów TRAKO w Gdańsku, a w latach parzystych w przeddzień targów InnoTrans w Berlinie. Odbywają się także inne spotkania w ciągu roku.

ZABIERAMY GŁOS W SPRAWACH ISTOTNYCH DLA CZŁONKÓW RBF

Aktywnie działamy na rzecz naszych członków. Zabieramy głos w sprawach dla nich istotnych, informujemy o projektach ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów regulujących działalność rynku kolejowego już na etapie ich tworzenia, zbieramy uwagi przedsiębiorców i prezentujemy je w postaci stanowiska. Podejmujemy także działania interwencyjne w przypadkach postępowania urzędów i instytucji utrudniającego działalność przedsiębiorstw, dyskryminującego podmioty gospodarcze i ograniczającego ich konkurencyjność na rynku oraz wspierającego działania monopolistyczne.

PATRONATY

Obejmujemy patronatem konferencje i seminaria, które poruszają tematy niezwykle istotne dla funkcjonowania rynku usług kolejowych w Polsce. Wnioski o przyznanie patronatu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  rbf@rbf.net.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Railway Business Forum
Plac Bankowy 2, Blue Tower Plaza
00-095 Warszawa

Wniosek powinien zawierać:

• Dane organizatora
• Informacje o wydarzeniu (termin, data, temat)
• Program wydarzenia
• Uzasadnienie

Wzór wniosku można pobrać poniżej:
Wniosek o patronat (wersja edytowalna)
Wniosek o patronat (wersja do druku)