WIERZYMY W KOLEJ!

UCHWALAMY I ROZPOWSZECHNIAMY

apele, listy otwarte, wystąpienia, stanowiska, opinie

WYSTĘPUJEMY W MEDIACH

UCZESTNICZYMY W PRACACH RZĄDU I SEJMU

konsultujemy projekty przepisów prawa

PRZYGOTOWUJEMY ANALIZY, RAPORTY

ORGANIZUJEMY DEBATY

panele dyskusyjne, konferencje

Aktualności

Dwie petycje RBF do Marszałka Sejmu RP

Dwie petycje RBF do Marszałka Sejmu RP

RBF  w grudniu 2020 roku skierował   dwie petycje  do p.  Elzbiety Witek  Marszałka Sejmu RP o  podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawach : zmiany art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym zmian w Ustawie Kodeks Pracy oraz ustawu o transporcie drogowym Pierwsza...

czytaj dalej

Polecamy:

 

 

 

 

Partnerzy: