Kontakt

Prace Biura RBF koordynuje
dyrektor PIOTR FARYNA,
kontakt bezpośredni:
mob.: +48 606 471 395
.

KATARZYNA ŁUBIANKA ,
Kontakt bezpośredni:
tel. 739 453 423,
e-mail: katarzyna.lubianka(at)rbf.net.pl

10 + 11 =

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych FORUM KOLEJOWE RAILWAY BUSINESS FORUM,

Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, numer telefonu: 22 323 77 50-51 , adres email: rbf@rbf.net.pl  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dalej zwany Administratorem.

  1. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
  2. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty z współpracujące na podstawie zawartej z Administratorem umowy  powierzenia, a  także  podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie danych. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do  realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
ADRES:

Plac Bankowy 2, Blue Tower Plaza
00-095 Warszawa
Tel:+48 22 323 77 50-51
Fax:+48 22 468 17 73
E-mail: rbf(at)rbf.net.pl

Regon: 017237200
NIP: 113-22-90-171
KRS: 0000208891
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.