Kontakt

Prace Biura RBF koordynuje
dyrektor PIOTR FARYNA,
kontakt bezpośredni:
mob.: +48 606 471 395
.

KATARZYNA ŁUBIANKA ,
Kontakt bezpośredni:
tel. 739 453 423,
e-mail: katarzyna.lubianka(at)rbf.net.pl

15 + 3 =

ADRES:

Plac Bankowy 2, Blue Tower Plaza
00-095 Warszawa
Tel:+48 22 323 77 50-51
Fax:+48 22 468 17 73
E-mail: rbf(at)rbf.net.pl

Regon: 017237200
NIP: 113-22-90-171
KRS: 0000208891
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.