Szukaj
Close this search box.

ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SP. Z O.O.

Zespół Doradców Gospodarczych
TOR Sp. z o.o.
 jest niezależną firmą doradczą, która istnieje od 1998 roku i specjalizuje się w problematyce wszystkich aspektów funkcjonowania tarnsportu kolejowego, komunikacji publiczej, polityki transportowej, planowania strategiczego i doradztwa finasowego dla przedsiębiorstw tarnsportowych, inżynierii ruchu oraz oddziaływania na środowisko naturalne i jego ochrony. Firma prowadzi także szeroką działalnosć wydawniczą i szkoleniową.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykonuje :

 • analizy przedsiebiorstw, w tym strategie rozwoju
 • studia wykonalności, biznes plany, dokumentacje przedprojektową
 • ocenę stanu i prognozy rozwoju rynku transportowego, prognozowanie przewozów
 • modelowanie systemów transportowych z zastosowaniem pakietu PTV VISUM lub innych narzędzi
 • studia koncepcyjne w zakresie organizacji przewozów transportem szynowym i komunikacją miejską
 • raporty i przedprojektowe studia dotyczące techniki pojazdów szynowych i urzadzeń stałych kolei oraz tramwajów
 • definiowanie celów polityki transportowej i ocenę ich realizacji
 • opracowanie i opiniowanie projektów inwestycyjnych
 • analizy ekonomiczno- finasowe (CBA), modelowanie finansowe
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finasowych z funduszy Unii Europejskiej i innych żródeł publicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • analizy w zakresie ochrony środowiskia naturalnego i odziaływania transportu szynowego na środowisko naturalne
 • doradztwo w zakresie certyfikacji i autoryzacji bespieczeństwa w transporcie kolejowym
 • analizy dotyczące optymalizacji działalnosci z opracowaniem systemowych rozwiązań obsługi zleconej i własnej bocznic
 • nadzór techniczny budowy modernizacji pojazdów szynowych

W celu wymiany poglądów oraz popularyzacji zagadnień związanych z transportem szynowym “TOR” prowadzi działalność wydawniczą:
– miesięcznik „Rynek Kolejowy” – najpopularniejszy i najbardziej wpływowy magazyn poświęcony biznesowym aspektom transportowi szynowemu w Polsce
– elektroniczny serwis gospodarczy „Rynek Infrastruktury ” – informacje gospodarcze i statystyki z rynku transportu szynowego w Polsce
– portale internetowe www.rynek-kolejowy.pl i www.rynekinfrastruktury.pl

 


 

Transport Consultants Group “TOR” Ltd.

was established in 1998 and has been an independent consulting company which specializes in multifaceted issues of: public and commercial railways , urban transport (both rail and road), transport policy in railway transport, including railway restructuring in Poland traffic engineering and systems of rail and road transport.

The team of employees and experts who cooperate with ZDG “TOR” on a regular basis are scientists and specialists with years of experience in railway passenger transport, railway traffic engineering, traction vehicles and wagon rolling stock, the economics of transport as well as business management for companies, including commercial companies, and knowledge of EU aid programmes and the procedures for exploiting their potential.

ZGD “TOR”, using practical and straightforward ways, to enable clients to acquire technical “know-how” with current problems and events in the railway market by preparing monthly, the “Report on the Condition of the Railway Market”, which covers the principal issues of Polish and EU legislation, participation of local authorities in the functioning of railway transport, investments, and activities of railway haulers.

To exchange points of view and to popularise issues related to railway transport, ZDG “TOR” runs a publishing activity. Since June 2002, we have been publishing Rynek Kolejowy monthly (www.rynek-kolejowy.pl). At the moment, over a thousand companies and individual clients subscribe to it. Since 2007, Railway Market – Central and Eastern European Review quarterly has been appearing regularly see:www.railway-market.pl.

Almost 3,000 readers a day visit the Rynek Kolejowy web page which is updated on a daily basis.

 

Zespół Doradców Gospodarczych
TOR Sp. z o. o.

 Sielecka 35, 00-738 Warszawa, Polska

 +48 22 323 77 44

 zdgtor(at)zdgtor.pl