Szukaj
Close this search box.

TOR CERTYFIKACJE

Tor Certyfikacje  świadczy usługi eksperckie i profesjonalne w zakresie: – ocena znaczenia w systemach, podsystemach i składnikach interoperacyjności systemu kolejowego – realizacja i wsparcie procesów zarządzania ryzykiem w systemie kolejowym – opracowywanie dokumentów bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych – uzyskiwanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa – uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury (użytkowników bocznic) i przewoźników kolejowych – uzyskiwanie i wsparcie w uzyskaniu certyfikatów oraz zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji – uzyskiwanie świadectw dopuszczenia typu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dane teleadresowe