Szukaj
Close this search box.

Stanowisko RBF w sprawie projektu Ustawy o czasie pracy maszynistów

Od blisko 8 lat  trwają  prace nad kolejnymi wersjami projektu  Ustawy o czasie pracy maszynistów forsowane przez Zwiazek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Organizacje społeczne oraz środowisko przewoźników  towarowych i  pasażerskich wielokrotnie  prezentowało swoje uwagi dotyczące tego projektu, odbyto wiele spotkań i debat na ten temat.

Najistotniejszym elementem rozważanym przy tworzeniu nowych przepisów prawa jest cel i racjonalność regulacji.
Autorzy projektu Ustawy wśród przesłanek uzasadniających cel, odwołuja sie do różnych argumentów o charakterze społecznym, legislacyjnym oraz związanych z bezpieczeństwem kolejowym.

Argumenty polegające na wprowadzeniu specyficznych regulacji w branży transportu kolejowego są nieracjonalne, bowiem tematykę tę w sposób precyzyjny i wystarczający definiuje Kodeks Pracy. Powoływanie sie na podobieństwo ruchu kolejowego do ruchu drogowego, gdzie istnieją szczegółowe przepisy o czasie pracy kierowców  także jest nietrafione. Zawodowy kierowca  ma zupełnie odmienny system pracy wynikajacy z samej konstrukcji prowadzenia ruchu po drodze kołowej.

Argumenty oparte o społeczne aspekty pracy w rozumieniu warunków pracy odnośnie czasu pracy sa zupełnie chybione,  bowiem istnieje w Polsce duża grupa przewozników kolejowych, którzy konkurują miedzy soba m.in. w kontekście zatrudnienia odpowiednich fachowców. Maszynisci mogą swobodnie wybierać takiego pracodawcę, który oferuje atrakcyjniejsze warunki pracy.

Zatem w zasadzie jedyną przesłanką na jakiej w głównej mierze opiera się dążenie do wprowadzenia przepisów, o których mowa, jest argument o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kolejowego.

W ramach bezpieczeństwa kolejowego najważniejszym podnoszonym uzasadnieniem jest zagadnienie stanu psychofizycznego maszynisty przystępującego do pracy.

Biorąc pod uwagę raczej rzadkie przypadki patologiczne,  proponowane zapisy ustawowe nie będa w stanie ich wyeliminować.  Już obecnie przepisy Ustawy o TK oraz  wprowadzane  centralne rejestry w dużym stopniu likwidują możliwość  nieodpowiedzialnych zachowań w postaci pracy bez uwzględnienia  czasu odpoczynku.

Poza tym, stan psychofizyczny  maszynisty nie zależy wyłącznie od  czasu pracy na stanowisku maszynisty. Jak wykazują badania,   jest wiele czynników  wpływających na samopoczucie i zdrowie maszynisty. Zapisy Kodeksu Pracy w zakresie normowania  czasu pracy oraz  regulacje Układów Zbiorowych  sa wystarczające co do tego zakresu zagadnień.

Co prawda w stosunku do poprzednich wersji projektu, część krytykowanych zapisów została usunięta (np. kontrowersyjne określenie “stacji macierzystej”)  niemniej  aktualny projekt zawiera  sporo regulacji szkodliwych albo niepotrzebnych, stąd  zdaniem  RBF  konieczne jest wprowadzenie  odpowiednich zmian.

Pełny tekst uwag  RBF mozna przeczytac TUTAJ :

Maszyniści RBF

 

Facebook
Twitter
LinkedIn