Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie projektu ustawy o zmianie PTZ

Nie wszystkie projekty  regulacji prawnych związanych z kolejnictwem trafiają do RBF bezpośrednio przez pismo wysłane  na adres związku z Ministerstwa Infrastruktury. Prawdopodobnie wynika to z  pomyłki, bo trudno założyć, że jedna z największych organizacji zrzeszających podmioty aktywne  na rynku  transportu szynowego, nie wypowiada się w sprawach projektów istotnych dla tego rynku.

Niemniej RBF  stara się  również samodzielnie  monitorować  proces tworzenia przepisów  i konstruować opinie, które, mamy nadzieję, mogą przyczynić się do coraz lepszej jakości stanowionego prawa w zakresie działań statutowych związku.

Tak też było w przypadku   projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD 18).

Uwagi RBF  przesłane do ministerstwa  można przeczytać TUTAJ:

RBF pismo w sprawie zmiany Ustawy o PTZ

Facebook
Twitter
LinkedIn