Szukaj
Close this search box.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia ruchu i sygnalizacji

RBF  w ramach konsultacji społecznych przesłał uwagi  do projektu Rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ogólnych warunków prowadzenie ruchu kolejowego  i sygnalizacji.

Przy okazji  poruszona została ponownie sprawa niezrealizowanych postulatów  prowadzenia pociągów przez jednego maszynistę w przedziale prędkości 130-160 km/h.

Zwracamy uwagę, ze brak rozwiązania tego problemu generuje  wysokie koszty po stronie przewoźników oraz , ze jest nieefektywne  w sytuacji  braku  odpowiedniej liczby maszynistów kolejowych.

Tekst  pisma z uwagami TUTAJ: prow.ruchu i sygnalizacja stan.MI

Facebook
Twitter
LinkedIn