RBF  w ramach konsultacji spolecznych przesłał do Ministrstwa Finansów opinię, w której poddaje krytyce niektóre z rozwiązań  mających wpływ na  sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i samorządów –

opinia  do przejrzenia  TUTAJ : RBF Nowy Ład

Udostępnij: