Szukaj
Close this search box.

NOWY RAPORT RBF – kolejowy transport pasazerski w województwach

Opublikowany został nowy Raport  RBF ” Rynek Kolejowego Transportu Pasażerskiego w województwach  w kontekście  wejścia w  życie IV pakietu kolejowego – studia przypadku i rekomendacje”

We wstepie  do Raportu  glówny autor  raportu  dr inz. Tadeusz Syryjczyk pisze :

“Warunkiem zgody Komisji Europejskiej na udzielnie pomocy publicznej dla Polregio było ustalenie na grudzień 2020 roku daty, po której zawarcie umowy o wykonywania usług publicznych w omawianym tu zakresie musi być – poza silnie ograniczonymi wyjątkami – poprzedzone otwartym przetargiem. Nastąpiły więc zmiany faktyczne i prawne w wyniku których rynek wojewódzkich przewozów kolejowych został otwarty i konkurencja „o tory” wychodzi z obszaru teorii. Z jednej strony w świadomości społecznej utrwaliło się już przekonanie o odpowiedzialności właśnie samorządu wojewódzkiego – organizatora tych przewozów – za jakość codziennej podróży pociągiem w regionie lub aglomeracji. Z drugiej strony samorząd ten jako organizator ma status umożliwiający mu wpływ na infrastrukturę, szczegółowe planowanie usług przewozowych, a teraz otrzymał szerokie pole wyboru operatora, który ma te usługi zrealizować. Po zakończeniu procesu otwierania rynku w przetargach będą mogły wystartować Polregio, kilka spółek samorządowych, inne przedsiębiorstwa krajowe oraz firmy europejskie.
Obowiązywanie szeregu umów nawet do roku 2030 oznacza, że w całym kraju operatorzy wybrani wedle nowych procedur będą działać dopiero w kolejnej dekadzie. Jednak takie spojrzenie może być mylące. Właściwe przygotowanie przetargu a potem jego przeprowadzenie w realnym czasie wymaga podejmowania działań z kilkuletnim wyprzedzeniem. Jeżeli wybrany operator taboru ma przeprowadzić zamówienie i zakupy taboru, nawet 4 lata może być kalendarzem napiętym. Jeżeli zaś weryfikacji ulega wojewódzki plan transportowy i wynika z tego, że trzeba skorygować infrastrukturę, to prace nad usługami w roku 2030 warto zacząć jeszcze wcześniej. Mając na uwadze złożoność omawianego problemu, dialog pomiędzy samorządami a rynkiem powinien zmierzać do wypracowania już teraz – z udziałem ekspertów – Kodeksu Dobrych Praktyk.”

Raport  RBF   wcałosci mozna przeczytać tutaj : Raport RBF przewozy pasażerskie w kontekście IV pakietu kolejowego

Facebook
Twitter
LinkedIn