Szukaj
Close this search box.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RBF 2021

20 września 2021 r. w Gdańsku odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków RBF. WZC zgodnie ze Statutem związku i przepisami prawa, corocznie weryfikuje  działania  RBF w roku ubiegłym, podejmując uchwały w sprawie  sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz decyduje o udzieleniu  absolutorium  Zarządowi.

WZC po  wysłuchaniu  prezentowanych sprawozdań pozytywnie  oceniło działalność  RBF w roku 2020  we wszystkich obszarach. Rok ten był szczególny, bowiem  działalność RBF,  podobnie jak innych organizacji, podporządkowana została w dużym stopniu  konsekwencjom pandemii COVID19. W ramach aktywności RBF  warto zwrócić uwagę na dwie tendencje: poszerzenie i wzmocnienie konsultacji  wielu spraw  sektora kolejnictwa z resortem oraz coraz bliższą współpracę z innymi organizacjami branżowymi w tym przede wszystkim z IGTL.

WZC  jednogłośnie przyjęło  wymagane uchwały,  w konsekwencji udzielając  w tajnym głosowaniu absolutorium Zarządowi  z podziękowaniem za  pracę społeczną  w 2020 roku (członkowie Zarządu nie pobierają żadnych gratyfikacji z tytułu pracy na rzecz RBF).

Facebook
Twitter
LinkedIn