RAPORT RBF we współpracy z ZDG TOR “Zamówienia publiczne w UE”

RBF  wraz z ZDG TOR  przygotowały specjalistyczny raport branżowy  “Zamówienia publiczne w branży infrastrukturalnej w krajach Unii Europejskiej – dobre rozwiązania i przykłady dla Polski”. Raport, przedstawia wybrane rozwiązania prawne i praktyczne, przyjęte w Łotwie, Słowacji i Czechach, wpływające na dostępność i otwartość rynków zamówień publicznych tych państw dla wykonawców, w szczególności z tych państw […]

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2023

31 maja 2023 roku odbyło się coroczne WZC   RBF poświęcone omówieniu działalności związku w 2022 roku oraz sytuacji bieżącej w sektorze kolejnictwa i planom  na następny rok. Dzięki praktykowanej już wcześniej  współpracy z  Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego  WZC zostało  zrealizowane równolegle z  WZC Izby. To rozwiązanie ma wiele zalet bowiem jest wygodne dla członków obu […]

Oficjalne otwarcie Centrum Egzaminowania Maszynistów

30 maja 2023  Urząd Transportu Kolejowego zaprosił  gości na oficjalne otwarcie  Centrum Szkolenia i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Mieści się ono w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 211. Co prawda  egzaminy testowe na licencję maszynisty są tam prowadzone już od kwietnia, ale w pełni swoich “mocy” CEMM ruszy  gdy  pojawią się pierwsi kandydaci zdający na świadectwo maszynisty […]

Uwagi RBF do nowelizacji KPK

RBF  przesłał w ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu “nowego”: KPK (Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku ( z perspektywą do roku 2032). Można je przejrzeć TUTAJ: 1kpk2030_Zredagowany

Rewolucyjna inicjatywa RBF i IGTL dla finansowania inwestycji kolejowych

Czy istnieje sposób żeby zasypać “dziurę” w finansowaniu inwestycji kolejowych bez  dodatkowego obciążania budżetu państwa i braku innych, unijnych środków? Rozwiązanie jest proste, szybkie i skuteczne. Wystarczy zmienić strukturę wydatków z wpływów z opłaty paliwowej, obecnie zasilających głównie  fundusze drogowe.  Drogi zbytnio nie ucierpią z tego powodu a  będące w zapaści   inwestycje kolejowe wreszcie mogłyby […]

Adrian Furgalski podczas konferencji Kolej Transport Przyszłości

8 maja 2023 PKP PLK S.A.  zorganizowała konferencję „Kolej – Transport Przyszłości”, podczas której omawiano aktualne osiągniecia, a także zamierzenia zarządcy infrastruktury na przyszłość. Dyskutowano o zagadnieniach likwidacji kolejowego wykluczenia społecznego, eliminowaniu „wąskich gardeł” na sieci czy skupieniu wysiłków na głównych inwestycjach w ramach sieci TEN-T oraz liniach regionalnych i aglomeracyjnych. Mówiono także o modelu współpracy PKP PLK – CPK. W […]

Uwagi RBF w sprawie rewizji KPO

W stosunku do zaproponowanych w projekcie zmian w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)   RBF  zgłosił  krótkie,  ale bardzo istotne uwagi  dotyczące konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego, terminów na  podpisywanie umów  zakupu taboru oraz pozostawienia  niezmienionej  sumy środków  pożyczkowych na tabor pasażerski. Uwagi RBF do zmiany KPO  można przeczytać tutaj :  1Rewizja […]

Organizacje IGTL i RBF na rzecz finansowania inwestycji kolejowych

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowego „Railway Business Forum” złożyły w Ministerstwie Infrastruktury  propozycję projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Celem  tej inicjatywy jest ułatwienie, usprawnienie i stabilizacja  finansowania inwestycji kolejowych w Polsce. Pismo  skierowane do Ministra Andrzeja Adamczyka :  SKMBT_C35230427131700

Uwagi RBF do projektu rozp. o pomocy publicznej dla transportu intermodalnego

Forum Kolejowego Railway Business Forum zgłosiło do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury: 301). Tekst można przeczytać TUTAJ: uwagi intermodal pomoc

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia ruchu i sygnalizacji

RBF  w ramach konsultacji społecznych przesłał uwagi  do projektu Rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ogólnych warunków prowadzenie ruchu kolejowego  i sygnalizacji. Przy okazji  poruszona została ponownie sprawa niezrealizowanych postulatów  prowadzenia pociągów przez jednego maszynistę w przedziale prędkości 130-160 km/h. Zwracamy uwagę, ze brak rozwiązania tego problemu generuje  wysokie koszty po stronie przewoźników oraz , ze […]