Stanowisko RBF w sprawie pomocy dla sektorów energochłonnych

25-11-2022 RBF przesłał do Ministra Rozwoju i Technologii stanowisko w sprawie koncepcji programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Niestety w tej koncepcji, zakładającej wsparcie państwa w trudnej sytuacji  wysokich cen energii, zabrakło miejsca dla przewoźników kolejowych. Wśród  numerów PKD  dla  sektorów które miałaby objąć regulacja  […]

KONGRES KOLEJOWY 2022

17 listopada 2022 Tegoroczna,  dwunasta edycja  największej tego typu konferencji  kolejowej w Polsce  miała miejsce dziś w salach  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od samego początku  RBF  aktywnie uczestniczy  w  przygotowaniach do Kogresu  udzielając  patronatu i angażując się w  działania merytoryczne. W tym roku   najwazniejsza dla nas tematyka  Kongresu związana była z Ukrainą, a konkretnie  […]

RAPORT RBF i Zdg Tor o relacjach kolejowych Polska-Ukraina

Raport: Polsko-ukraińskie relacje kolejowe – stan obecny, potencjał, wyzwania   Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że […]

Sukces Arriva RP

Umowa na przewozy kolejowe w kujawsko-pomorskim podpisana! Pociągi Arriva przez najbliższe osiem lat będą wozić mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. To wynik zakończonego postępowania przetargowego. Władze samorządowe regionu i Arriva RP podpisali umowę. To bardzo dobra informacja dla województwa, pasażerów i pracowników przewoźnika oraz ważny impuls dla rozwoju spółki.  Arriva RP została wybrana na kolejne 8 lat […]

APEL organizacji kolejowych w sprawie kosztów energii

(20 października 2022 r) Organizacje kolejowe  – RBF, IGTL, ZNPK i ProKolej  wystąpiły z  pilnym apelem do Marszałek Sejmu, Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,  Minister Klimatu i Środowiska oraz Ministra Infrastruktury w sprawie kosztów energii elektrycznej dla towarowych przewoźników kolejowych. W apelu  wnioskodawcy zwracają uwagę na fakt , iż  : (…) […]

Nowy Zarząd Railway Business Forum (RBF) wybrany.

29 września 2022 r. odbyło się w Warszawie walne zgromadzenie członków Railway Business Forum. Podczas spotkania przewodniczący RBF Adrian Furgalski przedstawił podsumowanie prac zarządu i biura związku w kończącej się czteroletniej kadencji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021. W swoim wystąpieniu zwrócił uwag na zaangażowanie RBF w monitorowanie sytuacji związanej z dostępem do funduszy przewidzianych […]

Apel w sprawie rosnących cen energii w branży kolejowej

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – Krajowa Agencja Poszanowania Energii przygotowała apel, który poparły Fundacja Pro Kolej i Railway Business Forum. Apel został skierowany na ręce Ministra Infrastruktury. Czytamy w nim: “przez rosnące ceny paliw, kolej staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla transportu drogowego. Liczba pasażerów wróciła już na dobre do poziomów notowanych przed pandemią […]

Nowe projekty rozporzadzeń MI

W sierpniu 2022 Ministerstwo Infrastruktury przygotowało całą serię projektów nowych Rozporzadzeń Ministra Infrastruktury względnie Rozporządzeń zmieniających już istniejące. Były to m.in. projekty dotyczące egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, w sprawie świadectwa maszynisty, w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w sprawie ogólnych […]

10 Kongres Infrastruktury Polskiej

Adrian  Furgalski  w roli Prezesa ZDG TOR oraz Przewodniczącego Zarządu  RBF  otworzył 7 czerwca 2022 jubileuszowy  X Kongres Infrastruktury Polskiej. Po pandemicznym okresie  spotkań  w formie elektronicznej i hybrydowej  tym razem uczestnicy mogli spotkać się  już razem,  fizycznie  w  salach  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Przewodniczący  Adrian Furgalski  we wstępnym wystąpieniu  zaznaczył, że w kontekście  […]

Apel samorządów, środowiska pracodawców oraz organizacji pozarządowych w związku z KPO

Blisko 50  róznego rodzaju podmiotów samorządowych , organizacji  przedsiębiorców i organizacji pozarzadowych ( w tym  RBF)wystapiło z  apelem  do Rządu RP   w sprawie   podania do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy oraz   przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem byłoby dostosowanie jego zawartości, jak i zawartości innych dokumentów i strategii rządowych do wyzwań […]