Stanowisko RBF w sprawie projektu Ustawy o czasie pracy maszynistów

Od blisko 8 lat  trwają  prace nad kolejnymi wersjami projektu  Ustawy o czasie pracy maszynistów forsowane przez Zwiazek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Organizacje społeczne oraz środowisko przewoźników  towarowych i  pasażerskich wielokrotnie  prezentowało swoje uwagi dotyczące tego projektu, odbyto wiele spotkań i debat na ten temat. Najistotniejszym elementem rozważanym przy tworzeniu nowych przepisów prawa jest cel i […]

Uwagi RBF w sprawie projektu ustawy o zmianie PTZ

Nie wszystkie projekty  regulacji prawnych związanych z kolejnictwem trafiają do RBF bezpośrednio przez pismo wysłane  na adres związku z Ministerstwa Infrastruktury. Prawdopodobnie wynika to z  pomyłki, bo trudno założyć, że jedna z największych organizacji zrzeszających podmioty aktywne  na rynku  transportu szynowego, nie wypowiada się w sprawach projektów istotnych dla tego rynku. Niemniej RBF  stara się  […]

NWZC RBF 15 grudnia 2022 r.

15-12-2022   Dziś  odbyło się   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Forum Kolejowego Railway Business Forum.  Porządek obrad w części merytorycznej obejmował tylko jeden punkt:  przyjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.  Jak  wynikało z  wcześniej wysyłanych informacji i wystąpienia Przewodniczacego Zarządu Adriana Furgalskiego,  zmiany dotyczące składek mają niekwestionowane uzasadnienie.  Otóż  wysokość składek członkowskich  określała Uchwała z 2010 […]

Spotkanie grudniowe RBF i IGTL

15-12-2022 Tradycyjnie,  dla członków  RBF  zorganizowaliśmy   “Spotkanie Grudniowe” , które jest okazją do  złożenia życzeń  na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok oraz wymiany informacji  w branży transportu  szynowego.  W tym roku, po raz pierwszy,  spotkanie  zorganizowano wspólnie z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, kierując się  bliską współpracą IGTL i RBF  i  wygodą dla  członków,   z […]

Adrian Furgalski – wśród najczęściej słuchanych doradców biznesu

Z przyjemnością odnotowaliśmy informacje o wynikach  badania Ośrodka THINKTANK przy współpracy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), obejmującego  listę osób,  których głos jest najchętniej słuchany przez środowisko biznesowe. Badanie zostało przeprowadzone już po raz czwarty i  polegało na  wybraniu  spośród ekonomistów, doradców biznesu oraz przedsiębiorców, liderów opinii mających uznanie i wpływ na poglądy środowiska biznesowego w skali […]

Stanowisko RBF w sprawie pomocy dla sektorów energochłonnych

25-11-2022 RBF przesłał do Ministra Rozwoju i Technologii stanowisko w sprawie koncepcji programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Niestety w tej koncepcji, zakładającej wsparcie państwa w trudnej sytuacji  wysokich cen energii, zabrakło miejsca dla przewoźników kolejowych. Wśród  numerów PKD  dla  sektorów które miałaby objąć regulacja  […]

KONGRES KOLEJOWY 2022

17 listopada 2022 Tegoroczna,  dwunasta edycja  największej tego typu konferencji  kolejowej w Polsce  miała miejsce dziś w salach  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od samego początku  RBF  aktywnie uczestniczy  w  przygotowaniach do Kogresu  udzielając  patronatu i angażując się w  działania merytoryczne. W tym roku   najwazniejsza dla nas tematyka  Kongresu związana była z Ukrainą, a konkretnie  […]

RAPORT RBF i Zdg Tor o relacjach kolejowych Polska-Ukraina

Raport: Polsko-ukraińskie relacje kolejowe – stan obecny, potencjał, wyzwania   Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że […]

Sukces Arriva RP

Umowa na przewozy kolejowe w kujawsko-pomorskim podpisana! Pociągi Arriva przez najbliższe osiem lat będą wozić mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. To wynik zakończonego postępowania przetargowego. Władze samorządowe regionu i Arriva RP podpisali umowę. To bardzo dobra informacja dla województwa, pasażerów i pracowników przewoźnika oraz ważny impuls dla rozwoju spółki.  Arriva RP została wybrana na kolejne 8 lat […]

APEL organizacji kolejowych w sprawie kosztów energii

(20 października 2022 r) Organizacje kolejowe  – RBF, IGTL, ZNPK i ProKolej  wystąpiły z  pilnym apelem do Marszałek Sejmu, Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,  Minister Klimatu i Środowiska oraz Ministra Infrastruktury w sprawie kosztów energii elektrycznej dla towarowych przewoźników kolejowych. W apelu  wnioskodawcy zwracają uwagę na fakt , iż  : (…) […]