Targi TRAKO 2023

Prrzedstawiciele  RBF   uczestniczyli w targach TRAKO 2023.   Niemal wszyscy członkowie  związku  byli obecni na  tej, organizowanej co dwa lata,  największej  dla sektora transportu szynowego w Polsce imprezie. Wiekszość  członków miało  własne stoiska targowe.  Program  targów obejmował także kilkadziesiat  wydarzeń towarzyszących –  konferencji, seminariów, debat, prezentacji i pokazów. Od blisko 30 lat   Miedzynarodowe  Targi  Kolejowe TRAKO  […]

Uwagi w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

RBF w ramach konsultacji społecznych po zebraniu informacji od członków związku  przygotował zestaw  uwag do projektu Ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z 28 lipca 2023 r.)  Celem tej regulacji było uproszczenie formalności przy składaniu ofert  w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz  wystandaryzowanie, poprzez certyfikację,  wymogów  proceduralnych i […]

Dramatyczny apel w sprawie waloryzacji

Opóżniona i niedostateczna waloryzacja kontraktów  w zakresie  inwestycji kolejowych   przy braku nowych umów może spowodować fatalne  konsekwencje dla  branży infrastruktury kolejowej. Istnieje poważne ryzyko nieukończenia inwestycji, co może stanowić zagrożenie dla rozliczenia zaangażowanych środków unijnych. Wzrost kosztów pracy i materiałów  oraz nieprzewidywalna dalsza perspektywa realizacji kontraktów mogą zakończyć się  masową redukcją zasobów  firm wykonawczych i […]

Kontynuacja transportowego Raportu Polska-Ukraina

RBF i ZDG TOR  opublikowały  kolejna część  opracowania  na temat powojennych potrzeb transportowych Ukrainy oraz  udziału naszego kraju w odbudowie i modernizacji pasażerskich i towarowych przewozów w kierunkach  Wschód-Zachód-Wschód.  W najnowym raporcie czytamy : Odbudowa Ukrainy i integracja ze strukturami unijnymi nie może być odkładana na czas, kiedy działania wojenne zupełnie ustaną. Oba procesy będą […]

RAPORT RBF we współpracy z ZDG TOR “Zamówienia publiczne w UE”

RBF  wraz z ZDG TOR  przygotowały specjalistyczny raport branżowy  “Zamówienia publiczne w branży infrastrukturalnej w krajach Unii Europejskiej – dobre rozwiązania i przykłady dla Polski”. Raport, przedstawia wybrane rozwiązania prawne i praktyczne, przyjęte w Łotwie, Słowacji i Czechach, wpływające na dostępność i otwartość rynków zamówień publicznych tych państw dla wykonawców, w szczególności z tych państw […]

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2023

31 maja 2023 roku odbyło się coroczne WZC   RBF poświęcone omówieniu działalności związku w 2022 roku oraz sytuacji bieżącej w sektorze kolejnictwa i planom  na następny rok. Dzięki praktykowanej już wcześniej  współpracy z  Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego  WZC zostało  zrealizowane równolegle z  WZC Izby. To rozwiązanie ma wiele zalet bowiem jest wygodne dla członków obu […]

Oficjalne otwarcie Centrum Egzaminowania Maszynistów

30 maja 2023  Urząd Transportu Kolejowego zaprosił  gości na oficjalne otwarcie  Centrum Szkolenia i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Mieści się ono w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 211. Co prawda  egzaminy testowe na licencję maszynisty są tam prowadzone już od kwietnia, ale w pełni swoich “mocy” CEMM ruszy  gdy  pojawią się pierwsi kandydaci zdający na świadectwo maszynisty […]

Uwagi RBF do nowelizacji KPK

RBF  przesłał w ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu “nowego”: KPK (Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku ( z perspektywą do roku 2032). Można je przejrzeć TUTAJ: 1kpk2030_Zredagowany

Rewolucyjna inicjatywa RBF i IGTL dla finansowania inwestycji kolejowych

Czy istnieje sposób żeby zasypać “dziurę” w finansowaniu inwestycji kolejowych bez  dodatkowego obciążania budżetu państwa i braku innych, unijnych środków? Rozwiązanie jest proste, szybkie i skuteczne. Wystarczy zmienić strukturę wydatków z wpływów z opłaty paliwowej, obecnie zasilających głównie  fundusze drogowe.  Drogi zbytnio nie ucierpią z tego powodu a  będące w zapaści   inwestycje kolejowe wreszcie mogłyby […]

Adrian Furgalski podczas konferencji Kolej Transport Przyszłości

8 maja 2023 PKP PLK S.A.  zorganizowała konferencję „Kolej – Transport Przyszłości”, podczas której omawiano aktualne osiągniecia, a także zamierzenia zarządcy infrastruktury na przyszłość. Dyskutowano o zagadnieniach likwidacji kolejowego wykluczenia społecznego, eliminowaniu „wąskich gardeł” na sieci czy skupieniu wysiłków na głównych inwestycjach w ramach sieci TEN-T oraz liniach regionalnych i aglomeracyjnych. Mówiono także o modelu współpracy PKP PLK – CPK. W […]