Walne Zgromadzenie Członków RBF  2020

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2020

W warunkach  prewencji sanitarnej, jednak w formie tradycyjnej, odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków  RBF w dniu 23 wrzesnia 2020 r. w Warszawie. Walne,  jak co roku,  zwołane zostało głównie w celu  podsumowania   działalności w   ubiegłym roku czyli 2019.  W...
Uwagi  RBF do projektu  rozporzadzenia w sprawie  PTZ

Uwagi RBF do projektu rozporzadzenia w sprawie PTZ

Od poczatku 2020 roku   procedowany jest  projekt  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych...
Kolejne  ważne  wspólne stanowisko  organizacji kolejowych

Kolejne ważne wspólne stanowisko organizacji kolejowych

Organizacje branżowe wspierające rozwój transportu kolejowego:  Forum Kolejowe – Railway Business Forum;  Fundacja ProKolej,  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego;  Klaster „Forum na Rzesz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” ;  Związek Niezależnych Przewoźników...