Szukaj
Close this search box.

Konsultacje w sprawie zmiany Ustawy o TK (UC139)

Pomimo   krótkiego  terminu na   przygotowanie   uwag do  projektu zmieniającego  Ustawę  o transporcie kolejowym RBF przesłało uwagi  oraz dołączyło do nich uwagi , które nadesłali dwaj członkowie związku.  Tekst  pisma do  MI  załączamy  tutaj: uwagi do proj. zmian uotk 30 maj 2019

Uwagi RBF do projektu zmian Ustawy o transporcie kolejowym (UD 530)

  W drodze  konsultacji publicznych  do RBF  skierowane zostało pismo Ministra Infrastruktury  dotyczące  zgłaszania uwag do projektu  zmian do Ustawy o transporcie kolejowym  dostępny na  stronie RCL (UD530) Główne problemy poruszane w nowelizacji to: 1) przywrócenie opłat za postój na torach nawet poniżej 2 godzin co spowoduje wzrost (niewielki, ale zawsze) kosztów u przewoźników; 2) wprowadzenie […]

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2019

23 maja 2019 roku  członkowie  RBF  uczestniczyli w  dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków. Walne Zgromadzenie miało  za zadanie  ocenić działalność związku w 2018 roku,  przyjąć sprawozdanie oraz   zdecydować czy udziela absolutorium zarządowi związku.  Przewodniczący   Adrian Furgalski prowadził spotkanie  realizując przyjęty porządek obrad. Podsumowano najważniejsze zdarzenia w roku 2018 na rynku kolejowym  oraz zaprezentowane zostało sprawozdanie […]

GALA – Polskie Nagrody Kolejowe

RBF  wraz z partnerami : PKP S.A., PKP PLK S.A. UTK i IGTL  zorganizowało  konkurs ” Polskie Nagrody Kolejowe” , którego zwieńczeniem była Gala  23 maja 2019 roku. Poniżej relacja    dziennikarzy  Rynku Kolejowego z tego wydarzenia . Dziś w Warszawie uroczyście wręczone zostały Polskie Nagrody Kolejowe 2019. Nagrody przyznano w czterech głównych kategoriach. W ostatnich latach […]

RBF współorganizatorem konkursu ” Polskie Nagrody Kolejowe”

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i związku pracodawców Railway Business Forum oraz pod patronatem Ministra Infrastruktury zdecydowano zorganizować, począwszy od 2019 roku, nowy projekt, którego celem ma być promocja polskiej kolei i integracja środowiska transportu szynowego. W ostatnich latach w transporcie szynowym zachodzi […]

RBF patronuje konferencji o cyberbezpieczeństwie

Latem 2018 roku w Warszawie  podczas specjalistycznego seminarium poruszana była tematyka   cyberbezpieczeństwa  w  kolejnictwie. Temat ten jest wiąże sie z  bardzo trudnym zadaniem zabezpieczenia najważniejszych obszarów technologicznych. Niezwykle  szybki rozwój technologii cyfrowych i telekomunikacji sprawia, ze  kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie  staja się  coraz ważniejsze,  a wiedza  niezbędna  jesli chodzi o identyfikację zagrożeń i skuteczną […]

Uwagi RBF dotyczące rozwiązań legislacyjnych w sprawie “pekaesów”

RBF  przesłał  do Ministra Infrastruktury uwagi w ramach konsultacji związanych z  projektem Ustawy o Funduszu Rozwoju  przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wbrew pozorom  projekt ten ma wiele wspólnego z  kolejnictwem, bowiem  w ramach zrównoważonego rozwoju transportu  wiąże się z ogólna tematyką Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Transport drogowy ma wpływ na  transport kolejowy  zwłaszcza  […]

Aktywność Przewodniczącego Zarządu RBF

Adrian Furgalski – przewodniczący zarządu RBF  w ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczył w wielu debatach i konferencjach i tradycyjnie komentował zdarzenia  z zakresu  transportu  szynowego w radiu i telewizji. Miedzy innymi w lutym 2019 jako panelista wziął udział w Konferencji “Krajowy Program Kolejowy” oraz podczas ” II Kongresu Czystego Powietrza”. Wśród kilku ważnych wypowiedzi warto przytoczyć […]

Konferencja o Krajowym Programie Kolejowym

W poniedziałek 18 lutego 2019  PKP PLK zorganizowały  ważną i ciekawa konferencję  poświęconą realizacji założeń  KPK w obecnej i przyszłej perspektywie budżetowej UE. W kilku prelekcjach  zawierających prezentacje danych   uwzględniających  zawierane i planowane umowy na wykonanie robót oraz  ogłaszane i planowane przetargi,  przedstawiono  faktyczny obraz sytuacji  na froncie inwestycyjnym. Generalny wydźwięk  tych informacji był  bardzo […]

Konferencja o Krajowym Programie Kolejowym

W poniedziałek 18 lutego 2019  PKP PLK zorganizowały  ważną i ciekawa konferencję  poświęconą realizacji założeń  KPK w obecnej i przyszłej perspektywie budżetowej UE. W kilku prelekcjach  zawierających prezentacje danych   uwzględniających  zawierane i planowane umowy na wykonanie robót oraz  ogłaszane i planowane przetargi,  przedstawiono  faktyczny obraz sytuacji  na froncie inwestycyjnym. Generalny wydźwięk  tych informacji był  bardzo […]