Szukaj
Close this search box.

GALA – Polskie Nagrody Kolejowe

RBF  wraz z partnerami : PKP S.A., PKP PLK S.A. UTK i IGTL  zorganizowało  konkurs ” Polskie Nagrody Kolejowe” , którego zwieńczeniem była Gala  23 maja 2019 roku.

Poniżej relacja    dziennikarzy  Rynku Kolejowego z tego wydarzenia .

Dziś w Warszawie uroczyście wręczone zostały Polskie Nagrody Kolejowe 2019. Nagrody przyznano w czterech głównych kategoriach.

W ostatnich latach w transporcie szynowym zachodzi wiele istotnych zmian. Pojawiają się innowacyjne rozwiązania dla przewozów i infrastruktury. Zawód kolejarza odzyskuje należne mu uznanie. Warto zatem, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, popularyzować osiągnięcia kolejowe, a także honorować osoby i instytucje, których działania szczególnie przysłużyły się rozwojowi kolei. Biorąc to pod uwagę, postanowiono o zainicjowaniu konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe”. Kapituła konkursowa w składzie: Marianna Jacyna, Marita Szustak, Adrian Furgalski, Ignacy Góra, Krzysztof Mamiński, Ireneusz Merchel, Andrzej Żurkowski wybrała  laureatów konkursu w czterech kategoriach: biznes, innowacje, instytucja i bezpieczeństwo za znaczące osiągnięcia w poprzednim roku. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody miały charakter publiczny.

– W ciągu ostatnich lat polska kolej przechodzi intensywną modernizację. Zmiany dotyczą wszystkich obszarów transportu kolejowego. W lutym bieżącego roku zwiększyliśmy budżet Krajowego Programu Kolejowego zwiększyliśmy budżet programu do ok. 70 mld złotych. W 2018 roku PKP PLK zrealizowały nakłady inwestycyjne na niespotykaną dotąd skalę. Udało się tego dokonać przy tak dużej liczbie kursujących pociągów – napisał w liście do uczestników minister Andrzej Adamczyk, który przebywa na południu Polski, gdzie wypełnia obowiązki związane z trudną sytuacją pogodową.

Potrzeba miejsca, w którym można pokazać, że kolej się rozwija

– Polska kolej nam się pięknie rozwija. Wozimy coraz więcej towarów i pasażerów. Polska kolej jest coraz bardziej innowacyjna i nowoczesna. Odpowiadają za to ludzie i instytucje, które funkcjonują na rynku kolejowym i wydaje mi się, że to, czego robimy zbyt mało to mówienie o tym i promowanie rozwiązań natury organizacyjnej i technicznej, które wdrażane są w systemie kolejowym – powiedział, otwierając ceremonię Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jak dodał, głównym celem nagród jest to, żeby wszystkim ludziom kolei, którzy są odpowiedzialni za jej rozwój i innowacje, po prostu podziękować.

– O kolei zaczęło się mówić właściwie, czyli dobrze. Skończył się ten czas, kiedy można było traktować kolej jak obiekt żartów – dziś o kolei mówią ci, którzy chcą powiedzieć o czymś innowacyjnym i co po prostu działa dobrze – podkreślił Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

– Infrastruktura rozwija się w dużym tempie. Dzięki osobom i instytucjom, które uczestniczą w tym sukcesie – dodał członek zarządu PKP PLK Marek Olkiewicz, który zastąpił prezesa Ireneusza Merchel. Jak poinformowano, prezes Merchel również wypełnia obowiązki związane z trudną sytuacją pogodową. – Gratuluję wszystkim nominowanym i mam nadzieję, że wręczenie nagród na stałe wpisze się do kalendarza ważnych wydarzeń kolejowych – stwierdziła Marita Szustak, prezes IGTL.

– Wtedy kiedy rzeczywiście dobrze się dzieje, potrzeba miejsca na to, żeby pokazać dobre inicjatywy na rynku kolejowym. Warto też pokazać, że dla wielu osób kolej to służba, a nie tylko praca – podsumował Adrian Furgalski, prezes Railway Business Forum.

Kto otrzymał nagrodę?

W kategorii Biznes nagrodę otrzymał Zbigniew Konieczek, prezes Newagu – za stałe, organiczne, spokojne i mozolne budowanie znaczenia firmy na rynku nie tylko polskim. – Tę nagrodę odbieram jako wyróżnienie dla całej firmy, jej 1600 pracowników. To ci ludzie swoją codzienną, mozolną pracą razem z kadrą zarządzającą spowodowali, że nasze produkty są wciąż rozwijane i wysoko oceniane – powiedział Zbigniew Konieczek, odbierając nagrodę.

W kategorii Innowacje nagrodzono Track Tec – za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego Inteligentnego rozjazdu R1200, który został zabudowany na stacji Psary na Centralnej Magistrali Kolejowej i przeznaczony jest do prędkości 250 km/h przy jeździe na wprost. –W imieniu pracowników Track Tec dziękuję za nagrodę. Staramy się być firmą innowacyjną – powiedział wiceprezes Track Tec, Krzysztof Niemiec, dodając, że firma otrzymała dużo pozytywnych opinii o nagrodzonym rozjeździe na berlińskich targach Innotrans.

W kategorii Instytucja nagrodzono spółkę PKP Informatyka – za wdrożenie wraz z rozkładem jazdy 2018/2019 produktu pod nazwą „Wspólny Bilet”. – Wspólnego biletu nie byłoby bez wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, którzy wspólnie opracowali taryfę. Nie byłoby go też bez inicjatywy i wsparcia ministra infrastruktury. Na pewno nie byłoby wspólnego biletu bez prezesa PKP SA Krzysztofa Mamińskiego, który wyznaczył, wydawałoby się, niemożliwy do spełnienia termin wdrożenia – i dzięki temu oszczędził nam mnóstwo czasu na dywagacje o harmonogramie – powiedziała Anna Sabina Wojciechowska, członkini zarządu PKP Informatyka. Jak dodała, pracownicy spółki, żeby wdrożyć produkt, niezwykle się zaangażowali, pracując po nocach i w weekendy.

W kategorii bezpieczeństwo nagrodzono Włodzimierza Kiełczyńskiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych za za kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego w tym udział we wdrażaniu akcji „Żółta naklejka PLK”, polegającej na oznakowaniu przejazdów kolejowo-drogowych indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi wraz z przypomnieniem numeru alarmowego 112. – Część tej nagrody należy się również zarządowi i radzie nadzorczej PKP PLK, którzy z taką determinacją wprowadzają zmiany w technice i bezpieczeństwie – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, podkreślając również udział w sukcesie jego zespołu współpracowników oraz wszystkich pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych.

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali wszyscy pozostali nominowani: Marcin Grzywacz z PKP Intercity – za podjęcie w pełni profesjonalnej akcji ratowania życia potrąconego przez pociąg człowieka z zachowaniem niezwykłego opanowania w sytuacji kryzysowej; oraz Bogdan Kaczmarek, Piotr Wawrzyniak z PKP Intercity – za podjęcie błyskawicznych i skutecznych działań jako drużyna konduktorska, które zaowocowały udzieleniem fachowej pomocy i ograniczyły skutki zdarzenia, jakim było targnięcie się na własne życie przez pasażera.

Wręczona została też Nagroda Honorowa – otrzymał ją prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch, pracownik Instytutu Kolejnictwa, z którym jest związany od 1963 r. oraz zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Profesor jest członkiem Komitetu Transportu PAN, sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i wodnej PAN, członkiem rad programowych Archives of Transport, przewodniczącym Stowarzyszeniowej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz przewodniczącym zespołu kwalifikacyjnego do tytułu europejskiego inżyniera kolejowego (EURAILING). Został on odznaczony medalami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Komunikacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. został wyróżniony Złotym Medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej.

Facebook
Twitter
LinkedIn