Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu zmian Ustawy o transporcie kolejowym (UD 530)

 

W drodze  konsultacji publicznych  do RBF  skierowane zostało pismo Ministra Infrastruktury  dotyczące  zgłaszania uwag do projektu  zmian do Ustawy o transporcie kolejowym  dostępny na  stronie RCL (UD530)

Główne problemy poruszane w nowelizacji to: 1) przywrócenie opłat za postój na torach nawet poniżej 2 godzin co spowoduje wzrost (niewielki, ale zawsze) kosztów u przewoźników; 2) wprowadzenie przez ministra ds. transportu do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego połączeń stykowych organizowanych przez samorządy województw i warunkowane przyznawaniem dotacji z Funduszu Kolejowego na modernizację/zakup taboru co budzi obawy o niezgodny z Konstytucją tryb nakładania zadań na jst i ograniczenie ich uprawnień; 3) niemożność bądź zakaz sprzedaży gruntów spod zlikwidowanych linii kolejowych co wymaga doprecyzowania wobec nie do końca jasnych  sformułowań; 4) uelastycznienie procesu gwarancji finansowania dla PKP PLK w związku z  modernizacją linii kolejowych poprzez zmniejszenie etapów decyzyjnych.

Całość przesłanych uwag można przeczytać tuta: 1829_001

Facebook
Twitter
LinkedIn