Forum Kolejowe RBF wystąpił do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) wystąpił do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z pismem dotyczącym problemu rozstrzygania przetargów na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych, finansowania projektów a co za tym idzie możliwości spadku zamówień na materiały i wyroby dla infrastruktury kolejowej.

Istnieje poważna obawa o realne zagrożenie zmniejszenia inwestycji kolejowych, jako konsekwencja wydłużania procedur przetargowych w wyniku unieważniania kolejnych przetargów.

#RBF podkreślając ten znany w branży i stopniowo pogłębiający się stan, apeluje o zaangażowanie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz deklaruje swój udział i innych zainteresowanych stron w prace nad poszukiwaniem rozwiązań problemu.

W załączeniu treść wystąpienia.

Facebook
Twitter
LinkedIn