Forum Kolejowe RBF wystąpił do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) wystąpił do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z pismem dotyczącym problemu rozstrzygania przetargów na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych, finansowania projektów a co za tym idzie możliwości spadku zamówień na materiały i wyroby dla infrastruktury kolejowej. Istnieje poważna obawa o realne zagrożenie zmniejszenia inwestycji kolejowych, jako konsekwencja wydłużania procedur przetargowych w […]