Szukaj
Close this search box.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RBF 2021

20 września 2021 r. w Gdańsku odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków RBF. WZC zgodnie ze Statutem związku i przepisami prawa, corocznie weryfikuje  działania  RBF w roku ubiegłym, podejmując uchwały w sprawie  sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz decyduje o udzieleniu  absolutorium  Zarządowi. WZC po  wysłuchaniu  prezentowanych sprawozdań pozytywnie  oceniło działalność  RBF w roku 2020  we […]