Szukaj
Close this search box.

Uwagi w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

RBF w ramach konsultacji społecznych po zebraniu informacji od członków związku  przygotował zestaw  uwag do projektu Ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z 28 lipca 2023 r.)  Celem tej regulacji było uproszczenie formalności przy składaniu ofert  w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz  wystandaryzowanie, poprzez certyfikację,  wymogów  proceduralnych i merytorycznych odnośnie potencjalnych wykonawców.

Podczas gdy cele wprowadzenia regulacji są uzasadnione, to sposób ich realizacji zawarty w  projekcie Ustawy budzi sporo poważnych zastrzeżeń.  Projekt w wielu miejscach odsyła do szczegółowych rozwiązań w roporządzeniach, które nie zostały opublikowane, sam proces certyfikacji oraz sposób działania  akredytowanych jednostek certyfikujących  zawiera luki i jest nieprecyzyjny. Ponadto rozwiązania ustawowe wbrew założeniom nie gwarantują  zakładanego wyeliminowania z postępowań nierzetelnych albo niekompetentnych wykonawców.

Szczegółowe uwagi co do konkretnych zapisów mozna znależć TUTAJ : Certyfikacja tablica uwag RBF

Pismo przewodnie Przewodniczacego RBF  do uwag można znależć TUTAJ: pismo przew. certyfikacja wykonawców

Facebook
Twitter
LinkedIn