Uwagi w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

RBF w ramach konsultacji społecznych po zebraniu informacji od członków związku  przygotował zestaw  uwag do projektu Ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z 28 lipca 2023 r.)  Celem tej regulacji było uproszczenie formalności przy składaniu ofert  w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz  wystandaryzowanie, poprzez certyfikację,  wymogów  proceduralnych i […]