Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie projektu ustawy o zmianie PTZ

Nie wszystkie projekty  regulacji prawnych związanych z kolejnictwem trafiają do RBF bezpośrednio przez pismo wysłane  na adres związku z Ministerstwa Infrastruktury. Prawdopodobnie wynika to z  pomyłki, bo trudno założyć, że jedna z największych organizacji zrzeszających podmioty aktywne  na rynku  transportu szynowego, nie wypowiada się w sprawach projektów istotnych dla tego rynku. Niemniej RBF  stara się  […]