Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie projektu cennika opłat za dostęp do infrastruktury PKP PLK cz. 2

W styczniu  2022 r.  RBF  zaprezentowało swoje uwagi do projektu cennika  stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej  zarządzanej przez PKP PLK SA.  ( tę pierwszą opinię można przeczytac tutaj : https://rbf.net.pl/uwagi-rbf-w-sprawie-projektu-cennika-oplat-za-dostep-do-infrastruktury-pkp-plk-sa/ 

Po przeprowadzonej procedurze oceny,  Prezes UTK  w drodze decyzji  nr DRR-WLKD.730.12.2021.AO odmówił zatwierdzenia przedstawionego projektu cennika. PKP PLK SA ponownie, po naniesieniu poprawek, złozyła  projekt, ktory aktualnie  jest konsultowany.

RBF  opracowała nową opinię, w której  generalnie podtrzymuje swoje wczesniejsze stanowisko, twierdząc, iż przede wszystkim projekt ten jest nadal obarczony wadą w postaci  błędnej kwalifikacji kosztów prowadzenia ruchu do kosztów bezposrednich zależnych od  przejazdu pociągu (zaliczenie do kosztów bezposrednich kosztów , które nie byłyby ponoszone,  gdyby nie było ruchu pociagów). To,  zdaniem opiniodawców,  przy wskazaniu także na kilka innych nieprawidłowości, uniemożliwia prawidłowe  zastosowanie cennika oraz wpływa na nadmierną wysokość stawek podstawowych.

Całośc najnowszej  opinii mozna przeczytać TUTAJ : 4330_001

Facebook
Twitter
LinkedIn