Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie projektu cennika opłat za dostęp do infrastruktury PKP PLK SA

Jak co roku, prowadzone są prace związane z Regulaminem Sieci PKP PLK SA  a w  tym z Cennikiem  obejmującym stawki  opłat  za dostęp do infrastruktury kolejowej  zarządzanej przez  największego polskiego zarządcę.  Obecnie  dotyczy to stawek  które będą obowiązywać od od 11 grudnia 2022.  Cennik ten musi uzyskać zatwierdzenie  przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

W ramach konsultacji, do których zaprosił  Prezes UTK  przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia cennika, Forum Kolejowe Railway Business Forum  (RBF) zgłosiło  swoją opinię i wynikające z niej postulaty.  Wśród  kilku  ważnych uwag, najistotniejszym spostrzeżeniem RBF jest  kwestia zastosowania w  projekcie cennika  takich mechanizmów, które de facto  wprowadzają „tylnymi drzwiami” dodatkową opłatę za używanie peronów, którą kiedyś trzeba było wycofać z cenników w wyniku wyroku TSUE stwierdzającego, że opłata za dostęp do peronów wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu do infrastruktury kolejowej. Spowoduje to  pogorszenie warunków prowadzenia  działalności kolejowych przewoźników pasażerskich wpływając na  nieuzasadnione zdaniem RBF zwiększenie ich kosztów.  Stąd  w opinii RBF przesłanej do UTK  zawarte zostały postulaty :

1) Wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o zwiększenie stopnia pokrycia kosztów PKP PLK z budżetu Państwa na rok 2023 o 690 mln zł i skorygowanie stawki S_MK do 5,87 zł/pockm.

2) Niezatwierdzanie cennika w części, w jakiej uzależnia wskaźniki różnicujące stawkę od postojów handlowych w jakiejkolwiek formie, także zaproponowanego w projekcie narzutu zależnego od gęstości postojów.

3) Zlikwidowanie sugestii co do maksymalnej masy pociągów i otwarcie ostatniego przedziału (4800 ton) określającego wskaźnik W_M.

Pełny tekst Opinii  RBF można znaleźć TUTAJ : Opinia RBF do UTK cennik 2022

Projekt cennika  PKP PLK SA można  przeczytać TUTAJ:Zal_9.1_Reg22_23_v1_Cennik1435-projekt_PL

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn