Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie projektu cennika opłat za dostęp do infrastruktury PKP PLK cz. 2

W styczniu  2022 r.  RBF  zaprezentowało swoje uwagi do projektu cennika  stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej  zarządzanej przez PKP PLK SA.  ( tę pierwszą opinię można przeczytac tutaj : https://rbf.net.pl/uwagi-rbf-w-sprawie-projektu-cennika-oplat-za-dostep-do-infrastruktury-pkp-plk-sa/  Po przeprowadzonej procedurze oceny,  Prezes UTK  w drodze decyzji  nr DRR-WLKD.730.12.2021.AO odmówił zatwierdzenia przedstawionego projektu cennika. PKP PLK SA ponownie, po naniesieniu poprawek, złozyła  […]