Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu zmian Ustawy o transporcie kolejowym (UD 530)

  W drodze  konsultacji publicznych  do RBF  skierowane zostało pismo Ministra Infrastruktury  dotyczące  zgłaszania uwag do projektu  zmian do Ustawy o transporcie kolejowym  dostępny na  stronie RCL (UD530) Główne problemy poruszane w nowelizacji to: 1) przywrócenie opłat za postój na torach nawet poniżej 2 godzin co spowoduje wzrost (niewielki, ale zawsze) kosztów u przewoźników; 2) wprowadzenie […]