Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do projektu rozporzadzenia w sprawie PTZ

Od poczatku 2020 roku   procedowany jest  projekt  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym .    Aktualnie  ministerstwo przygotowało kolejną wersję   tego projektu, który stanowi  swoista “mapę drogową”  dla organizacji transportu zbiorowego w  zakresie  rozwoju połaczeń  […]