Szukaj
Close this search box.

Stanowisko RBF w sprawie projektu Ustawy o czasie pracy maszynistów

W ramach konsultacji społecznych Ministrstwo Infrastruktury zwróciło sie z prośbą o przesłanie opinii w  sprawie  projektu |Ustawy o czasie pracy maszynistów  kolejowych. Projekt ten jest obecnie przedmiotem prac w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego.  RBF już od kilku lat zajmował sie tym zagadnieniem  wspólnie  z   innymi organizacjami kolejowymi opiniując w 2016 roku   tzw.   załozenia do  Ustawy o czasie pracy maszynistów oraz podczas prac nad  rap[ortem   “Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”. Zarówno  w poprzednich latach jak i obecnie  stanowisko  reprezentowanych  w RBF przewoźników kolejowych i innych  zainteresowanych instytucji jest wobec projektu krytyczne. Generalnie,   eksperci RBF uważają, ze  czas pracy maszynistów jest w dostatecznie  własciwy sposób regulowany przez ogólnie obowiązujace  przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne regulaminy i zasady  panujace w poszczególnych  firmach, które maszynistów  zatrudniają. Wprowadzenie   zapisów proponowanych w projekcie byłoby  bardzo niekorzystne dla  realizacji  procesu przewozowego zarówno z punktu widzenia organizacyjnego jak i ekonomicznego.

Z argumentacją  i szczegółowymi  wnioskami  ujetymi w stanowisku RBF  i załaczonymi do tego  stanowiska   uwagami przesłanymi przez PKP Energetyka mozna sie zapoznać

TUTAJ:

RBF stanowisko

PKP EN stanowisko projekt ustawy 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn