Szukaj
Close this search box.

Stanowisko organizacji kolejowych w sprawie “Greening freight transport package”

W ramach procesu legislacyjnego  w zakresie zmian w “Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiających dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym” mają zostać wprowadzone zasady, przeciwko którym protestują  europejskie organizacje kolejowe. Dołączyły do nich polskie organizacje : RBF, IGTL, ProKolej i ZNPK.

Chodzi przede wszystkim o regulacje dotyczące dopuszczenia krajowego i w szczególności transgranicznego ruchu samochodów ciężarowych o masie do 44 ton oraz możliwości wykorzystania długich i ciężkich zestawów drogowych
w ramach tzw. Europejskiego Systemu Modułowego (EMS).  Takie rozwiązania mogą spowodować  zaburzenie i tak niekorzystnej  dla kolei sytuacji w ramach konkurencji miedzygałęziowej w transporcie. Dążenie do podniesienia udziału  transportu szynowego w “modal split” może w ten sposób zostać zahamowane szczególnie  w zakresie przewozów intermodalnych.

W wystapieniu podpisanym przez szefów  wyżej wymienionych organizacji do Ministra  Infrastruktury Dariusza Klimczaka  możemy przeczytać , że ” Podstawowe ustalenia (wynikajace z analizy tego projektu) to m.in. nieuniknione straty sektora kolejowego i przewozów intermodalnych w przewozach ładunków, szacowane na poziomie nawet 20%; utrudnienia w prowadzeniu operacji intermodalnych i kombinowanych wynikające m.in. z niekompatybilności jednostek i wagonów oraz infrastruktury terminalowej i wyposażenia terminali; a także zwiększone koszty utrzymania infrastruktury drogowej oraz koszty zewnętrzne transportu.”  Poza tym, omawiane regulacje jak wynika z opracowań, wbrew intencjom, negatywnie  wpłyną  na  bezpieczeństwo oraz emisyjność transportu.

Tekst  stanowiska  można przeczytać TUTAJ: IGTL_RBF_ZNPK_PROKOLEJ_do _MI_ws_dyrektywy o wagach i wymiarach

Ze szczegółowymi raportami  europejskich organizacji kolejowych  na ten temat można sie zapoznać TUTAJ:

2024-01-11_D-FINE_Study_WeightsDimensions_SUMMARY-Slides

2024-01-11_D-FINE_Study_WeightsDimensions_REPORT

Facebook
Twitter
LinkedIn