Szukaj
Close this search box.

Spotkanie członków RBF w Zamku Topacz

4 grudnia br. w Zamku Topacz w Ślęzie k. Wrocławia odbyło się tradycyjne spotkanie przedstawicieli firm-członków RBF, podsumowujące kolejny rok działalności Forum. W części seminaryjnej spotkania przedstawiono problemy związane z analizą ryzyka i monitorowaniem w bezpieczeństwie kolejowym w kontekście nowych regulacji prawnych, oraz dwie prezentacje: firmy Captrain Polska, reprezentującej nowych członków RBF, oraz Grupy Axtone, obchodzącej jubileusz 10-lecia. Przekazano także informację o działaniach podejmowanych przez RBF w 2015 roku. Atrakcją spotkania było zwiedzanie miejscowego Muzeum Motoryzacji, dysponującego unikatowym zbiorem zabytkowych samochodów i motocykli.

Prezentując najważniejsze dokonania RBF w mijającym roku, Piotr Faryna, dyrektor Biura RBF, wskazał m.in. na konsultacje wielu projektów aktów prawnych, tj. rozporządzeń i uchwał dotyczących kolei, oraz skierowanie pism, listów i apeli do decydentów w istotnych kwestiach dla bieżącego funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego. Ważnym polem aktywności RBF była publikacja dwóch kolejnych białych ksiąg, dotyczących problemów osób niepełnosprawnych korzystających z kolei oraz kolejowego transportu towarowego. RBF było także współorganizatorem Kongresu Kolejowego w Katowicach oraz objęło patronatem coroczne Forum Bezpieczeństwa Kolejowego i Forum Taborowe. W roku jubileuszu swego 15-lecia RBF zorganizowało okolicznościowe spotkanie członków Forum nad Wisłą w Warszawie oparte na motywach filmu “Rejs” oraz Wieczór z RBF w Tawernie Orłowskiej przed targami kolejowymi Trako. W końcu br. do RBF należało 93 członków.

Zdjęcia: Jacek Wnukowski

Facebook
Twitter
LinkedIn