Szukaj
Close this search box.

Przewodniczący RBF podsumował rok 2015

Rok 2015 obfitował w różnego rodzaju przyspieszenia. Oczywiście wiązało się to z zakończeniem rozliczenia perspektywy 2007-2013, dostawami dużych partii nowego taboru i działaniami o charakterze organizacyjnym. Wydarzyło się bardzo dużo. Pozytywnie trzeba ocenić podwyższenie parametrów infrastruktury oraz komfortu podróżowania. Uruchomienie pociągów Pendolino, abstrahując od dyskusji o zasadności tego zakupu, zostało dobrze ocenione przez pasażerów.
Zdecydowanie negatywnym przedsięwzięciem była prywatyzacja PKP Energetyki bez wyłączenia części związanej z zasilaniem sieci trakcyjnej. Te urządzenia, podobnie jak infrastruktura liniowa, powinny pozostać pod kontrolą państwa. Końcówkę roku zdominowały zmiany związane z kierownictwem Ministerstwa oraz spółek Grupy PKP. Nie sądzę, aby nastąpiło jakieś poważne przeformatowanie priorytetów, jeśli chodzi o kolejnictwo, a w szczególności kierunki jego rozwoju. Na pewno zmieni się styl zarządzania oraz podejście do osób dysponujących doświadczeniem i fachową wiedzą o transporcie szynowym.
Railway Business Forum w 2015 roku kontynuowało plan bieżącej pracy „u podstaw” oraz integracji środowiska przedsiębiorców kolejowych. Opiniowaliśmy projekty aktów prawnych, przygotowaliśmy kilka wystąpień odnośnie najważniejszych problemów kolejnictwa. Wydaliśmy dwie „Białe Księgi” – poświęcone problemom osób niepełnosprawnych oraz kolejowych przewozów towarowych. Zorganizowaliśmy tradycyjnie spotkania dla członków i sympatyków RBF.
Te działania znalazły uznanie w środowisku, co przełożyło się na coraz liczniejsze zgłoszenia kolejnych firm chcących dołączyć do grona członków związku. W roku 2016 będziemy skupiać się na trudnych sprawach, takich jak np. audyt Dokumentu Implementacyjnego i KPK czy reforma przewozów regionalnych. Chcielibyśmy zapoznać się z zamierzeniami i priorytetami działania nowego kierownictwa resortu i cieszymy się, że minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk już przyjął zaproszenie na spotkanie z członkami RBF i IGTL pod koniec stycznia 2016 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn