Szukaj
Close this search box.

RBF w Radzie Przedsiębiorców Rzecznika MŚP

Z dniem 30 listopada 2020 r.   RBF  został   przyjety na członka  Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Ma na celu wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP; diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika; opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

W skłąd Rady wchodzą  organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Facebook
Twitter
LinkedIn