Szukaj
Close this search box.

RAPORT RBF i Zdg Tor o relacjach kolejowych Polska-Ukraina

Raport: Polsko-ukraińskie relacje kolejowe – stan obecny, potencjał, wyzwania

 

Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że jest skutecznym i efektywnym środkiem transportu, nie do zastąpienia zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych. Po zakończeniu konfliktu zbrojnego (miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce i z pozytywnym skutkiem dla Ukrainy) stanie ona także przed szansą na odegranie innej roli – jednego z kluczowych elementów umożliwiających dalsze zbliżenie dwóch narodów, nie tylko w wymiarze ekonomicznym.

 

Dwujęzyczny raport przygotowany przez RBF i ZDG TOR, jest owocem prac kilkunastu ekspertów transportowych, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. To jedyna tego typu analiza kompleksowo przedstawiająca sytuację transportową naszego wschodniego sąsiada. Dokument skupia się na stanie obecnym integracji kolei obu państw, a także wskazuje na to, w jaki sposób relatywnie szybko pokonać można problemy stojące na przeszkodzie dalszego zacieśniania kolejowych relacji polsko-ukraińskich. Publikacja wskazuje też m.in. szanse dla krajowych firm infrastrukturalnych na rynku Ukrainy oraz bariery, które mogą utrudnić podmiotom z Polski wzięcie udziału w przyszłym megaprojekcie odbudowy tego państwa.

PELNY TEKST RAPORTU MOŻNA PRZECZYTAC TUTAJ :Raport polsko-ukraińskie relacje kolejowe ver 2.1

 

Facebook
Twitter
LinkedIn