Szukaj
Close this search box.

KONGRES KOLEJOWY 2023

Kongres Kolejowy to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego w Polsce, organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR wspólnie z magazynem „Rynek Kolejowy” oraz Forum Kolejowym – Railway Business Forum. Ubiegłoroczna edycja Kongresu zgromadziła prawie 600 uczestników reprezentujących świat polityki, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu.

W tym roku 15 listopada przedstawiciele branży spotkali się po raz trzynasty. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 50 prelegentów i panelistów w trzech głównych debatach i kilku w sesjach równoległych. Rozmawiano głównie o generalnych wynikach i prognozach działalności kolei w Polsce, kosztach realizacji inwestycji, energetyce kolejowej, prawnych aspektach umów pomiedzy zamawiającymi a wykonacami, perspektywach przewozów towarowych.

W ramach kongresu odbyły się też 2 uroczystości związane z konkursami : “Dworzec Roku 2023” i “Zielone Nagrody Kolejowe”.
W kontekście aktualnych zmian politycznych niezwykle ciekawe były głosy polityków. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podsumował ostatnie lata pracy resortu na rzecz rozwiązywania problemów kolejnictwa wymieniając cały katalog działań wspierajacych infrastrukturę i przewozy. Co ciekawe w dyskusji podczas dalszej debaty wymienione były różne problemy bieżące i historyczne, niemniej działalność departamentu kolejnictwa kierowanego przez Andrzeja Bittela została oceniona raczej pozytywnie.

Zaproszony gość kongresu, poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który ma zająć eksponowane stanowisko w przyszłym rządzie, zaskoczył wielu obecnych na sali przekazując informacje, że jest z zawodu dyplomowanym kolejarzem i faktycznie pracował kilka lat w zapleczu technicznym kolei. Przekazał optymistyczne wieści dotyczące unijnych środków z KPO. Jak stwierdził, w bardzo krótkim czasie zostanie uruchomiona zaliczka a niedługo potem pozostała pomoc finansowa i pożyczki będa dostepne w dużej części dla sektora tramnsportu szynowego. Wspomniał o prawdopodobnej możliwości wydłużenia okresu kontraktowania inwestycji oraz ich rozliczania poza 2026 rok. Zasygnalizował także kierunek prac przyszłego rządu oparty na jak najszerszych konsultacjach z branżą i klientami kolei.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn