Szukaj
Close this search box.

Działania RBF w sprawie jednoosobowej obsady pojazdu

Z końcem listopada 2023 dobiegnie końca proces nowelizowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, rozpoczęty w sierpniu 2022 roku. Wtedy Ministerstwo przekazało do konsultacji projekt znoszący granicę 130 km/h, do której to prędkości możliwa była jednoosobowa obsada pojazdu trakcyjnego na liniach bez systemu ETCS. W wyniku tego ograniczenia na wielu liniach już dostosowanych do 160 km/h, ale jeszcze bez ETCS pociągi które nawet mogły rozwinąć prędkość 160 km/h – miały lub nie ETCS – jechały tylko 130 km/h, bo nie było drugiego maszynisty. Dla przewoźników był to dodatkowy koszt, nie mówiąc już o brakach kadrowych.

Projekt ten czekał, za to na przełomie marca/kwietnia 2023 pojawił się kolejny projekt nowelizacji w którym proponowano zmiany dotyczące zasad prowadzenia ruchu i sygnalizacji związane z wdrażaniem systemu ETCS, a także nowe wskaźniki związane ze spodziewanym wprowadzeniem na niektórych nowobudowanych liniach systemu trakcyjnego 25 kV prądu przemiennego. Drugi projekt milczał jednak na temat granicy 130 km/h.

Forum Kolejowe RBF popierało co do zasady zmiany dotyczące ETCS i – podobnie jak prawie wszystkie podmioty rynku kolejowego – kwestionowało wprowadzenie wzoru nowych wskaźników, który naruszał istniejące zasady odnośnie do wskaźników dotyczących trakcji. Proponowane w projekcie wzory wskaźników dotyczących systemu zasilania odchodziły od formuły niebieskiego kwadratu zawieszonego przekątną pionowo.

Podstawowym postulatem FK RBF był powrót do projektu dotyczącego zniesienia granicy 130 km/h której uzasadnienie zawsze budziło wątpliwości, gdyż nie przedstawiono ekspertyzy uzasadniającej takie ograniczenie.  FK RBF stało na stanowisku, że nowelizacją należy objąć zakres obu projektów.

Podpisana 20 października 2023, ogłoszona 14 listopada i wchodząca w życie 29 listopada nowelizacja uwzględnia postulaty RBF. Umożliwi to przewoźnikom posiadającym tabor osiągający prędkości powyżej 130 km/h podwyższenie prędkości na wielu liniach dostosowanych w wyniku kosztownych modernizacji do 160 km/h bez angażowania dodatkowych maszynistów. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko PKP Intercity, gdyż niektórzy przewoźnicy obsługujący połączenia aglomeracyjne i regionalne uruchamiają pociągi przyspieszone na liniach i taborem dopuszczonymi do prędkości większej od 130 km/h. Szkoda, że do nowelizacji doszło tak późno, gdyż nie będzie czasu na uwzględnienie nowych możliwości w rozkładzie jazdy który wchodzi w życie 10 grudnia

Facebook
Twitter
LinkedIn