Wspólne wystąpienia organizacji kolejowych w sprawie inwestycji

W trudnych czasach epidemii  nie mozna  spowolnic prac nad  projektami z zakresu modernizacji   sieci kolejowej w koncówce obecnej i  w nowej perspektywie  finansowej UE. Organizacje kolejowe  :  Railway Business Forum,  IGTL  i Fundacja ProKolej monitorują   na bieżąco  stan realizacji inwestycji i  wyprzedzająco starja się  mysleć o nowych zadaniach takich jak  rozbudowa sieci kolejowej związana z planami budowy CPK. Tak duże przedsięwzięcia wymagaja  wielostronnej współpracy zwłaszcza, że  chodzi o wykorzystanie potencjału    wyrobów produkowanych w naszym kraju przez firmy zrzeszone w  naszych organizacjach.

Drugim problemem  podmoszonym przez  RBF  i IGTL jest  uzyskanie precyzyjnych informacji  i deklaracji o przygotowywaniu przez Zamawiającego  nowych projektów  inwestycyjnych. Chodzi o to aby nie powstała  sytuacja  znana z  lat 2016/2017, czyli  kumulacji zamówień a ślad za tym niekontrolowanego wzrostu cen i zupełnego rozregulowania rynku. W wystapieniu  organizacje  proszą  ministerstwo infrastruktury o dopowiedzi na  pytania  związane z tym problemem, m.in  :   Jakie projekty są zaplanowane? Kiedy rozpocznie się kontraktowanie? W jakim systemie będą prowadzone projekty (Buduj/Projektuj i Buduj)? Jakie są przewidywania odnośnie wymaganych gwarancji oraz okresów utrzymaniowych będących z zakresach przetargów? W pismie skierowanym do  podsekretarza stanu Andrzeja Bittela  postuluje sie , aby  szczegółowo  przedstawione zostały  ” prognozy całkowitej długości modernizowanych linii w poszczególnych latach, w tym wyposażenia w systemy ETCS. Konieczne jest przynajmniej szacunkowe określenie typów projektów, ich rozmieszczenia na sieci, czy planowanych parametrów, co determinuje np. kategorie obiektów, urządzeń itd. Ponadto postuluje się aby  zapotrzebowanie na materiały i urządzenia w rozbiciu na lata i asortymenty powinno być oficjalnym dokumentem opublikowanym (m.in. na stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

TREŚĆ  OBU WYSTĄPIEŃ MOZNA  ZNALEŻĆ TUTAJ:

do MI w sprawie zapotrzebowania na materiały czerwiec 2020

cpk współpraca czerwiec 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn