Szukaj
Close this search box.

Forum Kolejowe – Railwa Business Forum wśród sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało 21 kwietnia w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest RBF.

– Działań na rzecz bezpieczeństwa nigdy dosyć. Mogą być one prowadzone przez sygnatariuszy nie tylko na poziomie zawodowym, ale i w życiu prywatnym poprzez propagowanie właściwych wzorców zachowań. Coraz więcej krajów patrzy całościowo na bezpieczeństwo w transporcie jako takim, nie sektorowo, co jest kolejnym argumentem za rozwiązaniem chociażby kwestii współodpowiedzialności zarządców – powiedział Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu RBF.

– Podpisanie deklaracji rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej – powiedział Ignacy Góra, pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przypomniał dotychczasowe działania UTK w tym zakresie, takie jak warsztaty systemów zarządzania oraz kampanię „Razem tworzymy bezpieczną kolej”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podpisanie deklaracji będzie dla innych przedsiębiorstw i instytucji zachętą do wprowadzania zasad kultury bezpieczeństwa.

Przedstawiciele rynku kolejowego, którzy podpisali Deklarację zobowiązali się do wprowadzania „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, w tym m.in. do:

  • traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego jako priorytetu,
  • ochrony pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa,
  • analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

Sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, największych przewoźników i zarządców infrastruktury, firm produkujących na rzecz transportu kolejowego oraz mediów branżowych. Także serwisy Rynek Kolejowy, Transport publiczny i Rynek Infrastruktury, które medialnie patronują akcji, będą współpracowały przy wypełnianiu ustaleń deklaracji.

Facebook
Twitter
LinkedIn