Szukaj
Close this search box.

III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

25

25 maja 2016 roku, w Łodzi,  odbędzie się III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum sprawuje patronat honorowy nad tym wydarzeniem, a Przewodzniczący Zarządu RBF, Adrian Furgalski, weźmie udział w dyskusji podczas II panelu dyskusyjnego na temat: “Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu”

Wydarzenie jest kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji „Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich”.
Organizatorami Konferencji jest Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Railway Business Forum, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego.

Osoby zainteresowane biernym udziałem w Konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszenia na adres: konferencja.kolejowa2016@wpia.uni.lodz.pl do 24 maja 2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem wydarzenia.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn