Forum Kolejowe – Railwa Business Forum wśród sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało 21 kwietnia w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest RBF. – Działań na rzecz bezpieczeństwa nigdy dosyć. Mogą być one prowadzone przez sygnatariuszy nie tylko na poziomie zawodowym, ale i w życiu prywatnym poprzez propagowanie właściwych wzorców zachowań. Coraz więcej […]