Szukaj
Close this search box.

Dwie petycje RBF do Marszałka Sejmu RP

RBF  w grudniu 2020 roku skierował   dwie petycje  do p.  Elzbiety Witek  Marszałka Sejmu RP o  podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawach :

  • zmiany art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • zmian w Ustawie Kodeks Pracy oraz ustawu o transporcie drogowym

Pierwsza petycja  wiąże sie z zwiększeniem kontroli przemieszczania się pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów (tzw. buspasami).  Wiele z działań RBF ma na celu doprowadzenie do  coraz szerszego  korzystania przez mieszkańców miast z transportu  zbiorowego  w tym kolejowego  jednoczesnie związanego z  porprawą  jakości  funkcjonowania   aglomeracji.

tekst  petycji można przeczytac tutaj :   2551_001pismo petycja buspasy 

Druga  petycja  dotyczy precyzyjnego uregulowania  sytuacji , w których badana jest trzeźwość pracownika, zarówno pod kątem obecności alkoholu w organizmie jak i jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

tekst  petycji można  przeczytac tutaj : petycja alkohol

Facebook
Twitter
LinkedIn