Szukaj
Close this search box.

Dwie petycje RBF do Marszałka Sejmu RP

RBF  w grudniu 2020 roku skierował   dwie petycje  do p.  Elzbiety Witek  Marszałka Sejmu RP o  podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawach : zmiany art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym zmian w Ustawie Kodeks Pracy oraz ustawu o transporcie drogowym Pierwsza petycja  wiąże sie z zwiększeniem kontroli przemieszczania się pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym […]