Szukaj
Close this search box.

APEL organizacji kolejowych w sprawie kosztów energii

(20 października 2022 r)

Organizacje kolejowe  – RBF, IGTL, ZNPK i ProKolej  wystąpiły z  pilnym apelem do Marszałek Sejmu, Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,  Minister Klimatu i Środowiska oraz
Ministra Infrastruktury w sprawie kosztów energii elektrycznej dla towarowych przewoźników kolejowych.

W apelu  wnioskodawcy zwracają uwagę na fakt , iż  :

(…)  w związku z procedowanym projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk sejmowy nr 2698), na mocy których część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z tańszego prądu, podczas gdy inni będą musieli ponosić koszty o wiele wyższe i w żaden sposób nie zrekompensowane. Biorąc pod uwagę zapisy projektu ustawy, które uzależniają możliwość skorzystania z preferencyjnych cen od rozmiaru kwalifikacji do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa należy zauważyć, że istotna część rynku kolejowych przewozów towarowych (wg szacunków ZNPK – ok. 85-95% rynku) nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf (…)

Problem jest bardzo poważny bowiem  przewozy towarowe są częścią strategicznej dla państwa  dziedziny gospodarki szczególnie w aktualnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

Zaapelowano o  jednoznaczne uwzględnienie branży kolejowych przewoźników towarowych jako uprawnionej do skorzystania z preferencyjnych cen energii w związku z procedowanym projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk sejmowy nr 2698).

Pełny tekst wystapienia można przeczytac tutaj: ZNPK i organizacje_Sejm i rząd_Apel branży kolejowej ws ustawy o cenach energii – projekt_20221020_1029

Facebook
Twitter
LinkedIn