Szukaj
Close this search box.

Nowy Zarząd Railway Business Forum (RBF) wybrany.

29 września 2022 r. odbyło się w Warszawie walne zgromadzenie członków Railway Business Forum.

Podczas spotkania przewodniczący RBF Adrian Furgalski przedstawił podsumowanie prac zarządu i biura związku w kończącej się czteroletniej kadencji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021. W swoim wystąpieniu zwrócił uwag na zaangażowanie RBF w monitorowanie sytuacji związanej z dostępem do funduszy przewidzianych na kolej ze środków KPO. Podkreślił starania RBF o obniżenie stawek obowiązujących polskich przewoźników za dostęp do infrastruktury PKP PLK, o pozyskanie krajowego dofinansowania Funduszu Kolejowego, a także wyższą waloryzację kontraktów budowlanych czy na zakup taboru kolejowego a także jak najszybsze zapewnienie prefinansowania PFR projektów przewidzianych do realizacji w ramach KPO. W dalszej części, nawiązując do obecnej sytuacji ekonomicznej podkreślił zaangażowanie RBF w apel skierowany do Ministra Infrastruktury, w sprawie rosnących cen energii dla branży kolejowej a także przyspieszenie regulacji dotyczących pozyskiwania pracowników kolejowych spośród uchodźców z terenów objętej wojną. Nawiązując do tego tematu, poinformował zgromadzonych o zaangażowaniu Railway Business Forum w prace nad raportem dotyczącym kolejowych relacji polsko – ukraińskich i szans na ich powojenną odbudowę przez polskie przedsiębiorstwa.


Podczas posiedzenia powołano nowe władze RBF na kolejną kadencję w latach 2022 – 2026. Na Przewodniczącego Zarządu RBF jednogłośnie został wybrany Pan Adrian Furgalski. Stanowiska Wiceprzewodniczących objęli zaś: Pani Izabella Wałkowska – Plastwill, Pan Grzegorz Bogacki – CTL Logistics Group, Pan Krzysztof Niemiec – Track Tec S.A. oraz Pani Dominka Żelazek – Arriva Group; która we władzach związku zastąpiła wieloletniego Członka Zarządu – Pana Damiana Grabowskiego, który w związku z licznymi obowiązkami zdecydował się opuścić Zarząd organizacji. Do Zarządu weszli jako członkowie: Pan Edward Jacek Kwarciak – KZA S.A, Pan Wojciech Trojanowski-Strabag, Robert Stępień – Koleje Mazowieckie oraz Pan Leszek Hołda – PKP Energetyka.

Facebook
Twitter
LinkedIn